Turnīra noteikumi

IEVADS

Spēlēt.lv CS:GO Akadēmija (turpmāk tekstā – “Turnīrs vai Sacensības”) ir Spēlēt.lv izveidots esporta turnīrs ar mērķi popularizēt un veicināt esporta attīstību Latvijā. Spēlēt.lv pieder ekskluzīvas īpašuma tiesības attiecībā uz turnīra zīmolu, kā arī rakstisko un audiovizuālo saturu.

Spēlēt.lv ir uzdevis GOEXANIMO organizēt turnīru un vadīt tā norisi. GOEXANIMO var deleģēt šos pienākumus tālāk GOEXANIMO izvēlētiem turnīra administratoriem.

Šie ir vienīgie noteikumi, kas ir derīgi un pārvalda turnīra norisi, dalībnieku (turpmāk tekstā “Komanda(-s) vai “Spēlētājs(-i)”) tiesības un pienākumus, kā arī visas spēles turnīra laikā.

1. VISPARĪGI

1.1. Turnīra administrācija

GOEXANIMO deleģē administratorus, kuri ir atbildīgi par turnīra administrēšanu un spēļu procesiem. GOEXANIMO jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var mainīt jebkuru Turnīra administratoru. Komandas un to spēlētāji var sazināties ar turnīra administratoriem, izmantojot turnīra oficiālo Discord serveri: https://discord.gg/36p3wW3usu

Pašreizējie sacensību administratori:

 • Artūrs Bērziņš, “Zen” – CS:GO turnīra administrators – Discord: Zen#4323
 • Roberts Sīlis, “Egotheist” – CS:GO turnīra administrators – Discord: Egotheist#1863
 • Krišjānis Jermols, “Admeeen” – CS:GO LAN serveru administrators

1.2. Noteikumu spēkā esamība

Ja kāda šajos noteikumos aprakstītā sadaļa vai punkts ir daļēji vai pilnībā nederīgs, neiespējams vai neprecīzs, tas nenozīmē, ka pārējās šo noteikumu sadaļas un punkti vairs nav spēkā. Nederīga vai neiespējama noteikuma vietā tiek piemērots atbilstošs noteikums, kas ir vistuvāk nodomam, kāds sakristu ar noteikumu grāmatas jēgu un mērķi.

1.3. Konfidencialitāte

Protesta, diskusiju vai jebkāda cita veida sarakstes starp dalībniekiem un turnīra administratoriem tiek uzskatīts par konfidenciālām, un to saturu var atklāt tikai GOEXANIMO un tā pārstāvjiem. Šāda materiāla publicēšana, bez GOEXANIMO atļaujas, ir aizliegta.

1.4. Disciplinārie noteikumi

Visas komandas un spēlētāji piekrīt izturēties sportiski un cieņpilni pret citiem dalībniekiem, skatītājiem, presi, tiešraides komandu, turnīra administratoriem un Spēlēt.lv pārstāvjiem.

1.5. Komunikācija

Turnīra oficiālā saziņas metode ir GOEXANIMO Discord serveris, kurš tiks izmantots saziņai starp turnīra administratoriem un dalībniekiem. Lai netiktu palaista garām svarīga informācija, komandām un to spēlētājiem ir pienākums regulāri pārbaudīt serverī publicēto informāciju.

1.6. Noteikumu maiņa

Turnīra administrācija patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas noteikumos. Minētās izmaiņas stājas spēkā nekavējoties un tiek uzskatītas par oficiālā noteikumu kopuma daļu, tiklīdz tās ir publicētas. Komandas un to spēlētājus par būtiskām izmaiņām noteikumos informēs turnīra administrācija, izmantojot GOEXANOMO Discord serveri.

1.7. Izņēmumu gadījumi

Gadījumā, ja rodas situācija, kura noteikumos netiek atrunāta, turnīra administratori patur tiesības izskatīt radušos situāciju un pieņemt lēmumu, pamatojoties uz minētās situācijas specifiku.

2. DALĪBAS NOSACĪJUMI

2.1. Reģistrācija turnīram

Lai piedalītos turnīrā, komandai ir jāreģistrējas platformā FACEIT izmantojot šos linkus:

Pirmā kvalifikācija:

https://www.faceit.com/en/championship/7b699a92-bea8-4f7a-9190-90238d830489/Spelet-LV%2520CS:GO%2520Akademija%2520-%2520Open%2520Qualifier%25201

Otrā kvalifikācija:
https://www.faceit.com/en/championship/1ffcc92f-8183-4d3b-ac3c-10abf6182794/Spelet-LV%2520CS:GO%2520Akademija%2520-%2520Open%2520Qualifier%25202

Turnīrā reģistrēties un piedalīties var jebkura komanda, kas atbilst zemāk minētajām prasībām.

2.2. Komandu un spēlētāju prasības

Komanda sastāv no pieciem dalībniekiem un tai var būt līdz pat diviem rezerves spēlētājiem. Rezerves spēlētāju izmantošana atļauta tikai atlases turnīru ietvaros. Komandai kvalificējoties finālturnīram, komandai tas jāaizvada ir piecu spēlētāju sastāvā, kas tiek iesniegts sacensību administrācijai pirms finālturnīra.
Sacensībās drīkst piedalīties tikai spēlētāji, kas ir Latvijas iedzīvotāji (neatkarīgi no nacionalitātes), ir sasnieguši vismaz 13 gadu vecumu un ir izgājuši pilnu COVID-19 vakcinācijas kursu līdz finālturnīra sākumam.

2.3. Spēļu konti

Turnīrā drīkst piedalīties tikai spēlētāji ar platformas Steam spēļu kontiem. Spēlētājs nedrīkst piedalīties turnīrā, ja pēdējo divu gadu laikā ir saņēmis Valve Anti-Cheat (VAC) banu. Tāpat arī, spēlētājs nedrīkst piedalīties turnīrā, ja tam ir aktīvs FACEIT, ESEA, vai kādas citas līdzīgas platformas bans par krāpšanos (cheating).

2.4. Nosaukumi un lietotājvārdi

Dalībnieki drīkst reģistrēties un piedalīties turnīrā tikai ar sev piederošiem lietotājvārdiem un komandu nosaukumiem. Nosaukumi nedrīkst būt:

 • aizsargāti ar trešo personu tiesībām, ja vien dalībnieks nav saņēmis rakstisku trešās personas atļauju
 • identiski vai pietuvināti zīmolam vai preču zīmei
 • identiski vai pietuvināti reālas personas vārdam, ja vien tas nav dalībnieka paša vārds

Papildus ir aizliegts reģistrēties un piedalīties komandām vai spēlētājiem, kuru nosaukumi vai lietotāja vārdi satur rupjus, nepieklājīgus, rasistiskus, politiskus vai dažādas cilvēku grupas diskriminējošus saukļus vai simbolus. Tāpat nav pieņemami komandu nosaukumi, kas ir kā reklāmas, piemēram, adreses uz saviem sociālo mediju kontiem. Sacensību administrācija patur tiesības liegt dalību komandām, kas neievēro vai cenšas apiet šos noteikumus.

3. BALVAS

3.1. Turnīra balvu fonds

Turnīra galvenā balva ir iespēja tā uzvarētājkomandai iegūt uzņēmumu Spēlēt.lv kā savas komandas ģenerālsponsoru, parakstot sadarbības līgumu uz vienu gadu. Sadarbības līgums sevī ietver: katram spēlētājam ikmēneša stipendiju 500 EUR apmērā, komandas menedžeri un treneri, pilnībā aprīkotu treniņtelpu, apmaksātu dalību turnīros un līgās, mārketinga aktivitātes, kā arī citu ar komandu saistīto izdevumu segšanu. 

Lūgums ņemt vērā, ka ja komanda, kas uzvar turnīrā spēlē zem organizācijas, tad sadarbības līgums tiek slēgts ar organizāciju. Pretējā gadījumā, sadarbības līgums tiek slēgts ar individuāliem spēlētājiem, kas nozīmē, ka spēlētājiem, kas vēl nav sasnieguši pilngadību būs nepieciešama vecāku atļauja parakstīt dokumentus.

Turnīra naudas balvu fonds ir 3000 EUR, un tas tiek sadalīts šādi:

 1. vieta – 1500 EUR
 2. vieta – 750 EUR
 3. vieta – 500 EUR
 4. vieta – 250 EUR

3.2. Naudas balvu izmaksa

Visas naudas balvas tiks izmaksātas 30 kalendāro dienu laikā pēc sacensību noslēgšanās uz komandas kapteiņa norādītu bankas kontu(-iem).

3.3. Naudas balvu ieturēšana

Ja komanda nav spējusi nodrošināt sacensību administrāciju ar visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai izmaksātu attiecīgās komandas naudas balvas, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

Ja sacensību laikā ir tikuši fiksēti komandas un/vai to spēlētāju noteikumu pārkāpumi, tad naudas balva var tikt daļēji vai pilnībā ieturēta.

4. TURNĪRA SISTĒMA

4.1. Turnīra posmi

Turnīrs ir sadalīts divos posmos – kvalifikācijas posms un finālturnīrs. Kvalifikācijas posma ietvaros tiks aizvadīti divi (2) atlases turnīri no kuriem uz finālturnīru kvalificēsies pa divas (2) komandas no katra turnīra.

4.2. Atlases turnīri

Pirmais atlases turnīrs norisināsies no 25 līdz 26. septembrim, savukārt otrais atlases turnīrs norisināsies no 2 līdz 3. oktobrim. 

Atlases turnīri tiks aizvadīti FACEIT platoformas ietvaros pēc Double-Elimination principa, un katrā no tiem varēs piedalīties līdz pat trīsdesmit divām (32) komandām.

Atlases turnīru sēriju izspēles formāts (best-of-X) atkarīgs no dalībnieku skaita atlases turnīrā:

 • Ja atlases turnīram būs pieteikušās vairāk par sešpadsmit (16) komandām, tad turnīra augšējais zars tiks aizvadīts Best-of-3 formātā un apakšējais zars Best-of-1 formātā. Savukārt, apakšējā zara fināls, kura ietvaros tiek noskaidrota komanda, kas kvalificēsies finālturnīram, tiks aizvadīts Best-of-3 formātā.
 • Ja atlases turnīram būs pieteikušās sešpadsmit (16) vai mazāk komandas, tad turnīrs pilnībā tiks aizvadīts izmantojot Best-of-3 sēriju formātu.

Atlases turnīru spēles abās dienās sāksies plkst. 12:00 pēc Latvijas laika, taču ar detalizētāku turnīra izspēles grafiku sacensību administrācija komandas iepazīstinās tiklīdz reģistrācija uz konkrēto atlases turnīru būs beigusies un turnīra zars būs uzģenerēts.

Atlases turnīru ietvaros spēles tiks aizvadītas līdz turnīrā ir palikušas divas (2) komandas, kas attiecīgi sev būs nodrošinājušas vietu finālturnīrā. 

Komandām ir atļauts piedalīties abos atlases turnīros. 

4.3. Finālturnīrs

Finālturnīrs norisināsies no 16. oktobra līdz 17. oktobrim, un tas tiks aizvadīts Best-of-3 formātā pēc double elimination principa. Savukārt, lielais fināls (grand final) tiks aizvadīts Best-of-5 formātā, kur komanda, kas nāk no augšējā zara sāk ar vienas kartes priekšrocību (1-0). Finālturnīrā piedalīsies četras (4) labākās komandas no atlases turnīriem.

Precīzu finālturnīra spēļu grafiku komandām nodrošinās turnīra administratori pēc kvalifikācijas posma noslēgšanās.

5. PROTESTI

5.1. Definīcija

Protesti ir oficiāla saziņa starp komandām un sacensību administratoriem par jebkādiem pārkāpumiem vai citām nesaskaņām sacensību laikā. Spēles laikā protests var tikt iesniegts arī par tādām lietām kā nepareizi servera iestatījumi un citas līdzīga rakstura problēmas.

5.2. Spēļu apstrīdēšanas saturs

Protestā jāiekļauj detalizēta informācija par to, kāpēc protests tika iesniegts un kad notika iespējamais incidents. Sacensību administratori var noraidīt protestu, ja netiek uzrādīta atbilstoša dokumentācija. Tādi pamatojumi kā “viņi cheato” vai “man šķiet, ka viņi pārāk labi lasa spēli” netiks ņemti vērā.

5.3. Spēļu apstrīdēšanas termiņi

Komandām ir atļauts iesniegt protestu ne vēlāk kā 15 minūtes pēc spēlēs beigām. Šis noteikums attiecās gan uz atlases turnīriem (online), gan arī finālturnīru (LAN).

6. SPĒLES PROCEDŪRAS

6.1. Spēļu serveri

Visi atlases turnīri norisināsies uz online spēļu serveriem, ko nodrošina FACEIT platforma. Online sacensību norises laikā tiks izmantoti sekojošo publiski pieejamo FACEIT platformas lokāciju serveri:

 • Vācija
 • Zviedrija
 • Nīderlande

Finālturnīra sacensības norisināsies uz LAN (local area network) hostēta 128 tick servera par kura funkcionalitāti būs parūpējusies sacensību administrācija.

6.2. Spēļu kartes

Sacensības tiks aizvadītas izmantojot Valve Active Duty karšu grupu. Tā sastāv no:

 • Mirage
 • Dust2
 • Inferno
 • Overpass
 • Ancient
 • Nuke
 • Vertigo

Jebkādas izmaiņas, ko Valve veiks Active Duty karšu grupā līdz sacensību sākumam tiks ņemtas vērā arī sacensību laikā. Sacensībām sākoties, šāda rakstura izmaiņas vairs netiks ņemtas vērā.

6.3. Karšu un spēļu servera veto process

Best-of-3 sērijas ietvaros karšu veto process norisināsies sekojoši:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.
 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.
 3. Komanda A izvēlas (pick) vienu karti.
 4. Komanda B izvēlas (pick) vienu karti.
 5. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.
 6. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.
 7. Pāri palikusī karte tiks spēlēta kā trešā karte sērijas ietvaros (ja tas nepieciešams).

Finālturnīra lielajā finālā (grand final), Best-of-5 sērijas ietvaros, komanda, kas lielajā finālā būs iekļuvusi caur sacensību augšējo zaru, uzsāks lielā fināla sēriju ar vienas uzvarētas kartes pārsvaru (1-0 map advantage). Savukārt, karšu veto process norisināsies sekojoši:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu karti.
 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu karti.
 3. Komanda A izvēlas (pick) vienu karti.
 4. Komanda B izvēlas (pick) vienu karti.
 5. Komanda A izvēlas (pick) vienu karti.
 6. Komanda B izvēlas (pick) vienu karti.
 7. Pāri palikusī karte šīs sērijas ietvaros netiks spēlēta.

Atlases turnīru ietvaros, spēlēs tiks aizvadītas uz FACEIT online serveriem. Pirms spēļu sērijas uzsākšanas komandām būs jāveic servera lokācijas veto process, kas norisināsies šādi:

 1. Komanda A izsvītro (ban) vienu servera lokāciju.
 2. Komanda B izsvītro (ban) vienu servera lokāciju.
 3. Pāri palikusī servera lokācija tiek izmantota, lai izveidotu sērijas serveri.

Karšu un spēļu servera veto process atlases turnīru ietvaros tiek veikts FACEIT mača lapā (matchpage). FACEIT mača lapas sistēma nejauši nosaka, kura komanda pirmā sāk veto procesu. Visās atlasītajās kartēs tiek izspēlēts nažu raunds (knife round), lai noteiktu komandu sākuma puses.

6.3.1. Spēļu karšu balsojums finālturnīra laikā

Finālturnīra sacensību laikā karšu veto process ir jāveic ne vēlāk kā 30 minūtes pirms plānotā spēles sākuma. Karšu veto procesu var veikt arī agrāk, ja abas komandas tam piekrīt.

Karšu veto procesā var piedalīties tikai divi (2) cilvēki no katras komandas.

Karšu veto procesa laikā pirmais izteiktais lēmums no komandas pārstāvja puses tiks uzskatīts par gala lēmumu, un to nav iespējams mainīt vai atsaukt.

Katrai komandai ir sešdesmit (60) sekundes laika, lai izdarītu lēmumu sava gājiena laikā. Kad laiks ir beidzies, sacensību administrators patur tiesības izdarīt lēmumu komandas vietā pēc nejaušības principa, lai veto process varētu turpināties.

Katra komanda var izvēlēties savu sākuma pusi pretinieka kartē. Savukārt, trešajā kartē tiek izspēlēts nažu raunds (knife round), lai izlemtu sākuma puses.

6.5. Spēlētāju daudzums komandā

Lai uzsāktu spēli atlases turnīra ietvaros, visiem pieciem komandas spēlētājiem no katras komandas ir jāpieslēdzas FACEIT serverim. Gadījumā, ja abām (vai vienai no) komandām visi spēlētāji laicīgi nepieslēdzas serverim, tad serveris attiecīgo spēļu sēriju anulēs ieskaitot tehnisko uzvaru sērijā komandai, kurai bija vairāk spēlētāji pieslēgušies serverim.

Lai pieteiktu un/vai izmantotu rezerves spēlētāju, komandai šī izvēle ir nekavējoties jāpaziņo spēles pretiniekiem un sacensību administrācijai, kas pēcāk nomainīs sastāvu un nepieciešamības gadījumā pārkonfigurēs serveri. ​Ja komandai nav reģistrēts rezerves spēlētājs, bet ir radusies nepieciešamība pēc tāda, tad arī iepriekš reģistrētam komandas trenerim ir atļauts piedalīties komandas spēlēs kā spēlētājam.

Gadījumā, ja spēlētājs spēles laikā zaudē savienojumu ar serveri, un pēc piecpadsmit (15) minūšu tehniskās pauzes joprojām nav spējīgs tam pieslēgties, tad šī spēlētāja komandai ir jāturpina spēlēt četru spēlētāju sastāvā (4 pret 5).

6.6. Taktiskās pauzes

Katrai komandai ir atļauts izmantot četras (4) trīsdesmit (30) sekunžu taktiskās pauzes katras kartes ietvaros. Lai izmantotu taktisko pauzi, komandai ir jāizmanto spēles funkcija “Call a Timeout”.

6.7. Tehniskās pauzes

Ja spēlētājam ir problēma, kas neļauj turpināt spēli, tad šim spēlētājam ir atļauts izmantot tehniskās pauzes funkciju ierakstot “!pause” spēles čatā. Tehniskās pauzes funkciju var izmantot jebkurā laikā, bet tā stāsies spēkā tikai freezetime periodā. Spēlētājam jāpaziņo tehniskās pauzes izsaukšanas iemesls pirms vai tūlīt pēc spēles apstādināšanas. Spēles apturēšana bez pamatota iemesla var rezultēties ar to, ka administrācija var atsaukt tehnisko pauzi un piešķirt soda punktus. Spēli var atsākt, vēlreiz ierakstot spēles čatā komandu “!pause”.

Atlases turnīru ietvaros, katrai komandai ir piešķirta tehniskā pauze piecu (5) minūšu apmērā katras kartes ietvaros. Ja komandai ir nepieciešams ilgāks laiks, lai novērstu tehnisko problēmu, komandas dalībniekiem vai kapteinim ir nekavējoties jāvēršas pie turnīra administratora, lai administrators var izsniegt administratora tehnisko pauzi. Kopumā, tehnisko problēmu novēršana nedrīkst aizņemt vairāk par piecpadsmit (15) minūtēm. Ja problēmas novēršana ilgst ilgāk par piecpadsmit (15) minūtēm, komanda ir spiesta atsākt spēli četru (4) spēlētāju sastāvā. 

6.8. Savienojuma zaudēšana

Ja spēlētājs atvienojas no servera pirms tam, kad raundā ir radušies bojājumi (damage), un pretinieku komanda ir tikusi informēta par to, ka spēle ir jāaptur, tad attiecīgais spēles raunds tiek atiestatīts (backup) un spēlēts no jauna. Šādas situācijas gadījumā spēlētājiem ir nekavējoties jāinformē administrācija par radušos situāciju, lai tā varētu atiestatīt attiecīgo spēles raundu. Pēcāk kad raunds ir atiestatīts un spēlētājs ir atgriezies serverī, pēc abu komandu apstiprinājuma, spēle tiek atsākta.  

Ja spēlētājs atvienojas no servera pēc tam, kad raundā ir radušies bojājumi (damage), tad šis raunds tiek izspēlēts un tikai nākamā raunda sākumā spēle tiek apturēta, ja komanda ir izlēmusi izmanto tehnisko pauzi. Kad spēlētājs atgriežas spēļu serverī, spēle tiek atsākta.

Atlases turnīru ietvaros, ja spēlētājs atvienojas un nav atgriezies vai to nevar aizstāt ar rezervistu pēc attiecīgās kartes beigām, komanda ar trūkstošo spēlētāju saņem zaudējumu sērijā.

6.9. Priekšlaicīga atvienošanās no spēļu servera

Sacensību laikā komandām un to spēlētājiem ir obligāti jāizspēlē visas spēles līdz galam. Spēle tiek uzskatīta par pabeigtu, ja viena komanda ir guvusi uzvaru sešpadsmit (16) raundos pamatlaikā vai uzvarējusi vairākumā raundu papildlaikā. 

6.10. Papildlaiks

Ja pēc nospēlētiem trīsdesmit (30) pamatlaika raundiem rezultāts ir neizšķirts (15-15), tiek spēlēts papildlaiks izmantojot mp_maxrounds 6 un mp_startmoney 13000 uzstādījumus. Komandas turpina spēlēt papildlaiku līdz ir ticis noskaidrots uzvarētājs. 

6.11. Spēļu skatpunkta (POV demo) ieraksti

Atlases turnīru laikā spēlētājiem ir jāieraksta savi spēles skatpunkta (POV demo) ieraksti visās spēlēs. Ja spēlētājs kāda iemesla dēļ atvienojas no servera, tad mirklī kad spēlētājs atkārtoti pievienojas serverim spēlētājam ir jāuzsāk jauna POV demo ieraksts. Katrs nākamais POV demo ieraksts ir jāuzsāk ar citu faila nosaukumu, lai tas izveidotos kā jauns fails un netiktu pārrakstīts iepriekšēja POV demo ieraksts.

Lai uzsāktu POV demo ierakstu, spēles konsolē nepieciešams ierakstīt komandu
record [nosaukums]”. Ierakstiem jābūt pilnīgiem un nebojātiem par visām spēļu sērijas kartēm, kurās spēlētājs ir piedalijies.

Spēlētājiem visu spēļu POV demo ieraksti jāglabā vismaz vienu (1) nedēļu pēc katras spēles pabeigšanas.

6.12. Spēlētāju modeļi (Aģenti)

Visi spēlētāji spēļu laikā drīkst izmantot tikai noklusējuma (default) spēles spēlētāju modeļus. Jaunie spēlētāju aģenti (modeļi), kas ieviesti spēles operācijās “Shattered Web” un “Broken Fang” laikā, nedrīkst tikt izmantoti, jo tie var dot negodīgu priekšrocību spēles laikā.

Katras komandas pienākums ir pārliecināties, ka pretinieki neizmanto jaunos spēlētāju modeļus, un, ja izmanto – norādiet to un lūdziet tos mainīt uz noklusējuma (default) modeļiem.

Komanda var tikt sodīta par jauno spēlētāju modeļu izmantošanu tikai tad, ja tā noraida pretinieku lūgumu tos mainīt uz noklusējuma (default) modeļiem pirms spēles sākuma. Citiem vārdiem sakot – ja komanda izmanto jaunos spēlētāju modeļus, bet pretinieki pret to neiebilst, tad soda sankcijas netiek piešķirtas.

6.13. Grafiti

Sacensību laikā spēlētājiem ir aizliegts izmantot spēles grafiti funkciju, jo tā var mainīt kartes vizuālo izskatu un tādējādi ietekmēt spēles gaitu un tās iznākumu.

7. PĀRKĀPUMI

7.1. Vispārīgi

Jebkāda veida šo noteikumu pārkāpumi tiks sodīti. Soda sankcijas var būt piešķirti “mazie” vai “lielie” soda punkti, tehniskie zaudējumi attiecīgajā kartē vai sērijā, spēlētāja un/vai komandas diskvalifikācija. 

Katru noteikumu pārkāpumu sacensību administrācija izskatīts atsevišķi un pieņems soda sankcijas balstoties uz pārkāpuma raksturu, pakāpi, iepriekšējo parkāpumu skaitu, pārkāpuma incidentā gūto peļņu, kā arī komandas un/vai spēlētāja uzvedību pēc tam kad pārkāpums ticis konstatēts.

Atkārtota pārkāpuma gadījumā, sacensību administrācija patur tiesības piemērot sodu, kas ir lielāks par iepriekš piemēroto sodu par tāda paša veida pārkāpumu.

7.2. Soda punkti

Par nelieliem starpgadījumiem tiek piešķirti “mazie” soda punkti. Katrs mazais soda punkts atņem trīs procentus (3%) no kopējās naudas balvas, ko komanda izcīnijusi sacensību laikā.

Par lieliem starpgadījumiem tiek piešķirti “lielie” soda punkti. Katrs lielais soda punkts atņem desmit procentus (10%) no kopējās naudas balvas, ko komanda izcīnijusi sacensību laikā.

7.3. Etiķetes pārkāpumi

Lai sacensības tiktu aizvadītas korekti un tās būtu patīkamas visām iesaistītajām pusēm, ir svarīgi, lai komandas un to spēlētāji uzvestos kārtīgi ieturot nostāju pēc labākā sacensību gara.

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts aizvainot citus sacensību dalībniekus, adminstrāciju, vai jebkuru citu sacensībās iesaistīto personālu. Šis noteikums attiecās gan uz komunikāciju kvalifikācijas etapa laikā, gan arī finālturnīra ietvaros. 

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts piesārņot sacensību Discord serveri un spēles čatu ar bezjēdzīgu, uzmācīgu, seksuāla rakstura, rasistisku, nacistisku, vai jebkādā veidā citus aizskarošu saturu. Tāpat arī ir aizliegts spēles laikā piesārņot spēles čatu ar mērķi nokaitināt pretinieku.

7.4. Likmju likšana

Neviens sacensību dalībkomandas spēlētājs, treneris, menedžeris vai persona, kas jebkādā citā veidā ir saistīta ar attiecīgo komandu, nedrīkst veikt likmes uz spēlēm, kas tiek aizvadītas sacensību ietvaros. Tāpat arī šīm personām ir aizliegts publiski asociēties ar personām, kas veic likmes vai arī sniegt tām informāciju, kas var palīdzēt veikt veiksmīgākas likmes uz sacensību spēlēm. 

7.5. Sacensību manipulēšana

Sacensību dalībkomandu spēlētājiem, treneriem, menedžeriem un personām, kas jebkādā citā veidā ir saistītas ar attiecīgo komandu, ir kategoriski aizliegts censties manipulēt sacensību norisi un spēļu rezultātus. Par sacensību manipulēšanu tiek uzskatītas tādas darbības kā speciāli zaudēta spēle, spēļu iznākumu sarunāšana ar pretinieku komandu, kā arī naudas vai citu labumu piesolīšana personām, kas piedalās sacensības vai atbild par to norisi, ar mērķi ietekmēt sacensību iznākumu.

7.6. Maldināšana

Komandām un to spēlētājiem ir aizliegts maldināt sacensību administrāciju vai citas komandas un to spēlētājus ar nepatiesu vai jebkāda citā veidā maldinošu informāciju, kā, piemēram, viltotiem spēles ierakstiem (POV demo).

7.7. Krāpšanās

Ja sacensību laikā spēlētājs, kurš aktīvi piedalās sacensībās, saņem Valve Anti-Cheat (VAC) banu par krāpšanos (cheating) vai šāda paša rakstura banu FACEIT, ESEA, vai kādā citā līdzīgā platformā, tad šī spēlētāja komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

Tāds pats sods tiek piemērots arī gadījumā ja tiek atklāts, ka spēlētājs, kurš aktīvi piedalās sacensībās, ir sāņemis kādu no augstākminētājiem liegumiem pirms savas dalības pieteikšanas šajās sacensībās.

7.8. Komandas diskvalifikācija vai atteikšanās no dalības

Ja komanda tiek diskvalificēta no sacensībām, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu ko tā līdz šim ir nopelnijusi. 

Ja komanda atsakās no savas dalības sacensībās, tad tā zaudē savas tiesības pretendēt uz naudas balvu ko tā līdz šim ir nopelnijusi. 

Komandas diskvalifikācijas vai dalības atteikšanās gadījumā, nākošā spēlē, kura komandai bija jāspēlē tiek uzskatīta par zaudētu. Sacensību administrācija patur tiesības anulēt arī jau aizvadīto spēļu rezultātus gadījumā ja to atļauj sacensību norises laika grafiks. 

8. TURNĪRA NOTEIKUMI – FINĀLTURNĪRS

8.1. Spēlētāju instruktāžas dokuments

Turnīra administrācija nodrošinās finālturnīra sacensību dalībniekus ar “spēlētāju instruktāžas dokumentu” (player brief), kas sevī iekļaus visu nepieciešamo informāciju saistībā ar sacensību norisi. Šis dokuments tiek uzskatīts par noteikumu grāmatas papildinājumu un tas ir vienlīdz saistošs.

8.2. Punktualitāte

Komandām un to spēlētājiem ir laicīgi jāierodās sacensību zonā balstoties uz informāciju, kas ir sniegta “spēlētāju instruktāžas dokumentā” vai informāciju ko sacensību administrācija ir atsevišķi nodevusi komandai un tās spēlētājiem. 

Mirklī kad tiek konstatēts, ka komanda vai kāds no tās spēlētājiem nespēs izpildīt augstākminētās prasības, par to ir nekavējoties jāinformē sacensību adminsitrācija.

8.3. Aprīkojums

Sacensību laikā GOEXANIMO sacensību zonu aprīkos ar datoriem, monitoriem un skaņu izolējošām austiņām ar mikrofonu. Sacensību dalībniekiem uz sacensībām ir jāierodās līdzi ņemot tādas perifērijas kā tastatūra, pele un peles paliktnis. 

8.4. Komunikācija tehniskās pauzes laikā

Tehniskās pauzes laikā spēlētājiem ir aizliegts bez iepriekšējas sacensību administrācijas norādes novilkt skaņu izolējošās austiņas. Jebkāda veida saziņa starp komandu ir atļauta tikai taktiskās pauzes laikā.

8.5. Datorprogrammatūra (drivers)

Finālturnīra sacensību dalībniekiem ir laicīgi pirms sacensībām, turnīra administrācijas norādītajā periodā, jāiesūta saraksts ar visu nepieciešamo datorprogrammatūru (drivers), kas viņiem būs nepieciešama, lai sacensību laikā spētu pilnvērtīgi lietot savas perifērijas. 

8.6. Apģērbs

Sacensību dalībniekiem ir jāierodas uz sacensību norisi apģērbā, kas ir tīrs un labā stāvoklī. Spēļu laikā sacensību dalībniekiem ir aizligts velkāt jebkāda veida galvassegas. 

8.7. Sacensību un spēlēšanas zona

Sacensību laikā sacensību zonā ir stingri aizliegts ienest vai ēst ēdienu, kā arī smēķēt. Sacensību dalībniekiem ir atļauts lietot dzērienus, taču tikai no krūzēm vai pudelēm, kuras ir nodrošinājis vai apstiprinājis GOEXANIMO. 

Sacensību laikā ir kategoriski aizliegts sacensību zonā lietot aizskarošus vai rupjus vārdus. 

Sacensību laikā komandu treneri vai menedžeri drīkst uzturēties spēlēšanas zonā tikai pirms spēlēs sākuma un pēc tās beigām. Spēlēs laikā komandu treneriem ir kategoriski aizliegts atrasties spēlēšanas zonā. Jebkurai citai personai, kas nav daļa no administrācijas vai tiešraides komandas, atrašanās spēlēšanas zonā ir liegta.

8.8. Administrācijas norādes

Sacensību laikā, komandām un to spēlētājiem ir jāseko līdzi un jāievēro sacensību administratoru norādes. To neievērošanas var tikt sodīta ar soda punktiem.

8.9. Mediju pienākumi

Katrai komandai ir jāizvirza vismaz viens (1) spēlētājs, kura pienākums, nepieciešamības gadījumā, būs piedalīties īsās pirms un pēc spēlēs intervijās. Minētais spēlētājs(-i) nevar izvairīties no šo saistību izpildes.

Papildus tam, dienu pirms pasākuma (piektdiena, 15.oktobrī) tiks aizvadīta mediju diena, kuras ietvaros komandas un to spēlētāji tiks fotogrāfēti, filmēti un intervēti pasākuma tiešraides nolūkos. Mediju dienas saistības ir obligātas visiem sacensību dalībniekiem.

8.10. Spēļu aizvadīšana

Katram dalībniekam ir obligāti jāaizvada visas savas sacensību spēlēs. Lēmums par šī punkta izņēmumu var tikt pieņemts tikai gadījumā ja sacensību administrācijai tiek sniegti būtiski pierādījumi (piemēram, medicīniskā izziņa), kas apliecina, ka spēlētājs nevar pilnvērtīgi aizvadīt sacensības.

8.11. Pārnēsājamie datu nesēji

Sacensību laikā ir kategoriski aizligts pievienot un izmantot jebkāda veida pārnēsājamos datu nesējus turnīra sacensību zonas datoriem bez iepriekšējas administrācijas pārbaudes un šīs darbības apstiprināšanas.

8.12. Interneta piekļuve

Sacensību laikā, komandām un to spēlētājiem būs brīva piekļuve internetam datoros, kas uzstādīti spēlēšanas zonā.

8.13. Uzstādīšanās un iesildīšanās periods

Komandām un to spēlētājiem tiks nodrošināts trīsdesmit (30) minūšu uzstādīšanas un iesildīšanas periods pirms katras sērijas sākuma. Taču, šis laika periods nav garantēts un tas var tikt samazināts dažādu apsvērumu dēļ.

8.14. Fotoattēlu un citu plašsaziņas līdzekļu tiesības

Ar savu piedalīšanos sacensībās, komandas un to spēlētāji piešķir GOEXANIMO un Spēlēt.lv tiesības izmantot jebkuras viņu fotogrāfijas, kā arī audio un video materiālus, pasākuma mājaslapā un sociālajos tīklos pasākuma reklamēšanas nolūkos.

8.14. Apbalvošanas ceremonija

Komandas un spēlētāji, kas nav iekļūvušas sacensību lielajā finālā (grand final), drīkst atstāt sacensību telpas nesagaidot lielā fināla iznākumu un apbalvošanas ceremoniju.